EC2AMAZ-2RJBHG0

production

Personlig assistans & assistansersättning

Igne Juristbyrå har en unik spetskompetens och erfarenhet inom personlig assistans och assistansersättning. Vi är engagerade, kunniga, och har alltid klientens bästa i fokus.

Igne Juristbyrå har en erkänd och unik spetskompetens inom personlig assistans och assistansersättning och företräder den enskilde gentemot Försäkringskassa och kommun i dessa frågor. Juristbyråns djupgående juridiska kunskaper inom insatser enligt LSS (lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) och assistansersättning, samt vår mångåriga erfarenhet garanterar dig som klient rätt kunskap, ett genuint engagemang och gedigen kvalitet.